Hälsa och sjukdomar

 

Finns ju sjukdomar som är genetiska på alla raser och även på Finsk lapphund,  men med hjälp av DNA kan man förhindra att valparna blir sjuka.

PRCD-PRA: Detta är en ögonsjukdom som förekommer, det innebär att hunden till att börja med blir nattblind och sedan succesivt förlorar synen även i dagsljus. Sjukdomen nedärvs genom att valpen fått sjukdomsanlagen från båda sina föräldrar. Om ett av föräldrar-djuret är bärare och den andre fri ,eller hereditärt fri kan valpen alltså inte bli sjuk, men den kan bära anlaget vidare. Därför är det bra att gentesta hunden innan avel så man vet vad den bär med sig. Är båda föräldrarna fria innebär det att valpen är heriditärt fri och inte har med sig dessa anlag till nästa generation.

 

Pompes disease: Detta är en glukogen sjukdom. Sjukdomen drabbar unga hundar och är mycket allvarlig. Skelettet och hjärtats muskulatur försvagas och den hunden drabbas av försenad tillväxt. Kräkningar med slem pga av förstorad matstrupe. Finns ingen känd behandling och de sjuka hundarna dör före 2 års ålder.

Detsamma gäller här, att om en av föräldrar-djuret är fri eller hereditärt fri kan inte valpen bli sjuk men kan vara bärare.

 

Det finns i dag två kliniker som utför tester och det är Optigen  och Laboklin.

 

PRCD-PRA testade hundar finns med i SKK:s avelssida. Lista över hundar som testas mot Pompes hittar man på och på den finska rasklubbens lappalaiskoirat.

 

HD och ED-status är viktigt att undersöka (genom röntgen), man avlar på hundar med ED:UA och HD:A, B och C , men C får endast möta A och B. Beräknad HD och ED-index för valpkullen ska ligga på minst 100. 

Index är ett mått på hundens nedärvningsförmåga än bara deras eget röntgenresultat och ju högre index desto bättre leder förväntas hunden nedärva. Detta innebär att man jämför släktingarnas resultat vilket också ställer högre krav på att blivande valpköpare röntgar sina hundar för att vi ska få ett så rättvist resultat som möjligt. Index infördes pga att det ska underlätta i avelsarbetet för bättre ledhälsa.

Kan vara av vikt att röntga sin hund om man ska börja träna ex agility, drag eller dogparkour så man inte överbelastar en redan defekt höft eller armbåge.